Předvolební otázky 1

15. října 2013 v 11:36 | Honza |  Korespondence
V předchozím článku jsem se zmínil o tom, že všem kandidujícím politickým stranám/hnutím byly pro objektivnost (vzhledem k mým kritickým komentářům v tomto článku) zaslány tzv. předvolební otázky. Jedná se 11 konkrétních dotazů, které jsem jim zaslal emailem. Důvodem zaslání bylo zjištění, jak se postaví k zodpovězení dotazů potencionálního voliče (úmyslně jsem v textu emailu neuvedl, že se dotazuji za blog Občanská neposlušnost) a jaké názory mají na konkrétní situaci.

Jaké reakce jsem obdržel, se můžete podívat níže.
Odpovědi zde budu uvádět v takovém pořadí, jak mi dorazily.(na otázky odpovídal Jaroslav Novák Večerníček)

1. Podporujete zavedení referenda, jehož výsledek musí být závazný při jakékoliv účasti?
Tohle je na diskusi. My osobně jsme pro, aby referenda mimo návrhy na změny Ústavy byla závazná i bez limitu na účast.

2. Souhlasíte s tím, aby mohli občané předložit návrh zákona pomocí petice?
Samozřejmě.

3. Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Dlouhodobě ano.

4. Souhlasíte s navýšením minimální měsíční hrubé mzdy alespoň na 10 000 Kč?
Ano - jen s tím, že o navýšení by se měl postarat stát, že u těchto minimálních mezd zruší nebo sníží povinné odvody - tedy aby snížení nezatížilo zaměstnavatele.

5. Souhlasíte se zavedením tzv. milionářské daně?
Ano - jsme i pro větší progresi, ale jen v mimořádných časech - tzn. na omezenou přesně danou dobu jsme pro zavádění speciálních daní pro nejbohatší.

6. Souhlasíte s vypisováním veřejných výběrových řízení na pozice v dozorčích a správních radách a zastavení dosavadní praxe přidělování těchto postů politikům?
Samozřejmě ano.

7. Podporujete zachování členství ČR v NATO a EU?
Jsme pro členství v EU i NATO, s tím, že v roce 2014 se začne jednat o nových principech např. financování, dotací, s tím, že budeme žádat revize norem a regulí EU, které nás případně poškozují, diskriminují. Cílem je, aby naše členství kdekoli nás nepoškozovalo a bylo přínosem - jinak ztrácí význam.

8. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálními páry?
Jsme pro podporu úplných rodin a pěstounské péče. V případě například lesbického páru jsme pro možnost, aby partnerka adoptovala dítě své partnerky - ovšem musí s tím souhlasit otec - anebo samozřejmě jak je dnes obvyklé, musí jít o tzv. dítě ze zkumavky, tj, bez otce.

9. Souhlasíte se zrušením tzv. pozitivní diskriminace a současně zavedením jasných a závazných práv a povinností všech občanů bez rozdílu?
Ano.

10. Považujete za nutné podporovat rodinu, pomáhat zdravotně postiženým, sociálně slabým a seniorům?
Je to nezbytnost pro budoucnost naší země.

11. Považujete za správné, aby stát trestal občany (vyšší daně, škrty v sociální oblasti apod.) za chyby úředníků/politiků, jejichž špatná rozhodnutí vedla k ekonomickému propadu země?
Jako jediní prosazujeme hmotnou odpovědnost úředníků a politiků za prokazatelně špatná rozhodnutí - tedy aby následky vždy nesl viník, ne nevinný občan.


(na otázky odpovídal David Štěpán)

1. Podporujete zavedení referenda, jehož výsledek musí být závazný při jakékoliv účasti?
Podporujeme zákon o obecném referendu. Závaznost referenda pro zákonodárnou či výkonnou moc je třeba navázat na adekvátní účast a výsledek referenda. (Představa, že například při dvacetiprocentní účasti, kdy se jen těsná většina vysloví pro nějaký návrh, by měl být výsledek závazný, by znamenalo, že 10% oprávněných voličů může rozhodnout o nějaké zásadní změně. Což, jak jistě chápete, není příliš demokratické.).

2. Souhlasíte s tím, aby mohli občané předložit návrh zákona pomocí petice?
Občané mohou ze zákona předložit jakoukoliv petici. Pokud taková petice splňuje potřebné zákonné podmínky, musí se takovou peticí například Poslanecká sněmovna zabývat. Nic tedy nebrání tomu, aby občané předložili peticí návrh zákona.

3. Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
V případě firem, které se chtějí účastnit veřejných zakázek, to považujeme za samozřejmé.

4. Souhlasíte s navýšením minimální měsíční hrubé mzdy alespoň na 10 000 Kč?
Samotné zvýšení tzv. minimální mzdy by vedlo k tomu, že by zaměstnavatelé uzavírali se zaměstnanci například jen smlouvy na částečný úvazek. Naším cílem je nastartovat růst české ekonomiky, což by pak následně vedlo ke zvýšení mezd. Navíc chceme radikálně snížit daňovou zátěž občanů.

5. Souhlasíte se zavedením tzv. milionářské daně?
Nevím, jakou daň máte na mysli. Důležitější je pro nás, aby lidé dokázali doložit, kde získali svoje nemalé majetky a v případě neprokázání legálního způsobu nabytí majetku tento bez náhrady zabavit.

6. Souhlasíte s vypisováním veřejných výběrových řízení na pozice v dozorčích a správních radách a zastavení dosavadní praxe přidělování těchto postů politikům?
Jedná-li se o státní podniky, pak je věcí státu, aby ve správních a dozorčích radách byli lidé, kteří budou skutečně hájit zájmy státu. Pokud se jedná o soukromé firmy, je to právo vlastníků, které nemá stát právo zpochybňovat.

7. Podporujete zachování členství ČR v NATO a EU?
Členství v NATO samozřejmě, členství v EU rovněž, za předpokladu, že se Česká republika dokáže vyvázat z povinnosti přijmout euro a platit stovky miliard za dluhy ostatních zemí eurozony, které naši občané jednoznačně nezavinili.

8. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálními páry?
V žádném případě.

9. Souhlasíte se zrušením tzv. pozitivní diskriminace a současně zavedením jasných a závazných práv a povinností všech občanů bez rozdílu?
Všichni lidé jsou si podle Ústavy ČR rovni v právech i povinnostech. Jakákoliv deformace této rovnosti, včetně pozitivní diskriminace, odmítáme.

10. Považujete za nutné podporovat rodinu, pomáhat zdravotně postiženým, sociálně slabým a seniorům?
To je jedna z klíčových povinností státu. Stát není a nesmí být firmou, ale rodinou, která se také stará o své seniory a zdravotně postižené. Ale tato pomoc musí být směřována těm, kteří pracovat nemohou, ne těm, kteří prostě pracovat nechtějí.

11. Považujete za správné, aby stát trestal občany (vyšší daně, škrty v sociální oblasti apod.) za chyby úředníků/politiků, jejichž špatná rozhodnutí vedla k ekonomickému propadu země?
Nepovažujeme to za správné. Není však možno zpochybnit, že občané si svoji politickou reprezentaci zvolili ve svobodných volbách.


(reakce byla zaslána z emailu Jana Bárty)

Místo odpovědí jsem se nejdříve dočkal dotazu, jménem jaké organizace tuto anketu provádím.
Odpověděl jsem, že za svou vlastní osobu.

Poté mi přišel email (nejspíše omylem směrovaný) tohoto znění:
"Soudím, že jde o činnost bílých koní, vyslaných tak rafinovaně Vokamůrou, Bobo, ANO apod., aby zdržovali. Navrhuji mazat, protože ke všem bodům odpovědi máme, ale jejich poskytnutím v těchto případech získáme jen výsměch, blbé komentáře atp. Neusnadňujme to protivníkům. Radím IGNOROVAT!"

Součástí byla i příloha s programovými body. Odpovědi na mé otázky však nehodlám v tomto hledat.


(na otázky odpovídal Radim Smetka)

1. Podporujete zavedení referenda, jehož výsledek musí být závazný při jakékoliv účasti?
Ano, v podobě tzv. Lidového veta, kdy občané sesbírají podpisy za účelem zablokování nově vzniklého zákona a v referendu se ukáže, zda nebyl schválen proti vůli demokratické většiny.

2. Souhlasíte s tím, aby mohli občané předložit návrh zákona pomocí petice?
Ne, lidovou iniciativu nepodporujeme. Tvorba zákonů má být rolí zákonodárců.

3. Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ne, pouze chceme, aby se anonymně vlastněné společnosti nemohly účastnit veřejných zakázek.

4. Souhlasíte s navýšením minimální měsíční hrubé mzdy alespoň na 10 000 Kč?
Ne, podporujeme zrušení minimální mzdy, aby mohl být zaměstnán i člověk, který na MZ nedosáhne.

5. Souhlasíte se zavedením tzv. milionářské daně?
Ne, její zavedení by bylo demotivační a promítlo by se do ceny práce "milionářů" a jejich služby by ještě zdražily.

6. Souhlasíte s vypisováním veřejných výběrových řízení na pozice v dozorčích a správních radách a zastavení dosavadní praxe přidělování těchto postů politikům?
Ano, ale především prosazujeme privatizaci státem vlastněných podniků, aby "trafiky" přestaly existovat definitivně.

7. Podporujete zachování členství ČR v NATO a EU?
Ano u NATO, Ne u EU.

8. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálními páry?
Ne, souhlasíme s adopcemi heterosexuálními páry a jednotlivci. Dítě nemůže mít dva lidi, kteří plní roli otce či dva lidi, kteří plní roli matky.

9. Souhlasíte se zrušením tzv. pozitivní diskriminace a současně zavedením jasných a závazných práv a povinností všech občanů bez rozdílu?
Ano, stát má nahlížet na všechny občany stejnou optikou a pravidla musí platit pro všechny stejně.

10. Považujete za nutné podporovat rodinu, pomáhat zdravotně postiženým, sociálně slabým a seniorům?
Ne a ano. Stát nemá zvýhodňovat rodinu proti ostatním občanům, ale musí zajistit minimální pomoc vážně zdravotně postiženým a sociálně slabým.

11. Považujete za správné, aby stát trestal občany (vyšší daně, škrty v sociální oblasti apod.) za chyby úředníků/politiků, jejichž špatná rozhodnutí vedla k ekonomickému propadu země?
Ne.


(na otázky odpovídal Vladimír Kruliš)

1. Podporujete zavedení referenda, jehož výsledek musí být závazný při jakékoliv účasti?
Ano, ale ne při jakékoliv účasti.

2. Souhlasíte s tím, aby mohli občané předložit návrh zákona pomocí petice?
Ano, cílem našeho programu je zvýšit podíl občanů na rozhodování o důležitých otázkách.

3. Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano, je to významný prvek pro posílení transparentnosti.

4. Souhlasíte s navýšením minimální měsíční hrubé mzdy alespoň na 10 000 Kč?
Ano, ale v souladu s celkovou výkonností české ekonomiky.

5. Souhlasíte se zavedením tzv. milionářské daně?
Ano, jsme za zvýšení společenské solidarity.

6. Souhlasíte s vypisováním veřejných výběrových řízení na pozice v dozorčích a správních radách a zastavení dosavadní praxe přidělování těchto postů politikům?
Ano, jsme za to, aby se tyto pozice obsazovaly odborníky a ne politiky.

7. Podporujete zachování členství ČR v NATO a EU?
Ano, je to v národně-státním zájmu ČR.

8. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálními páry?
Ano, protože je to lepší možnost, než ústavní výchova.

9. Souhlasíte se zrušením tzv. pozitivní diskriminace a současně zavedením jasných a závazných práv a povinností všech občanů bez rozdílu?
Ano, jsme proti všem formám pozitivní i negativní diskriminace.

10. Považujete za nutné podporovat rodinu, pomáhat zdravotně postiženým, sociálně slabým a seniorům?
Ano.

11. Považujete za správné, aby stát trestal občany (vyšší daně, škrty v sociální oblasti apod.) za chyby úředníků/politiků, jejichž špatná rozhodnutí vedla k ekonomickému propadu země?
Ne, odpovědnost za způsobené škody mají nést ti úředníci a politici, kteří to způsobili.


(na otázky odpovídal Jiří Štěpánek)

1. Podporujete zavedení referenda, jehož výsledek musí být závazný při jakékoliv účasti?
Ano.

2. Souhlasíte s tím, aby mohli občané předložit návrh zákona pomocí petice?
Ano.

3. Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.

4. Souhlasíte s navýšením minimální měsíční hrubé mzdy alespoň na 10 000 Kč?
Ano.

5. Souhlasíte se zavedením tzv. milionářské daně?
Ano.

6. Souhlasíte s vypisováním veřejných výběrových řízení na pozice v dozorčích a správních radách a zastavení dosavadní praxe přidělování těchto postů politikům?
Ano.

7. Podporujete zachování členství ČR v NATO a EU?
Ne.

8. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálními páry?
Ne.

9. Souhlasíte se zrušením tzv. pozitivní diskriminace a současně zavedením jasných a závazných práv a povinností všech občanů bez rozdílu?
Ano.

10. Považujete za nutné podporovat rodinu, pomáhat zdravotně postiženým, sociálně slabým a seniorům?
Ano.

11. Považujete za správné, aby stát trestal občany (vyšší daně, škrty v sociální oblasti apod.) za chyby úředníků/politiků, jejichž špatná rozhodnutí vedla k ekonomickému propadu země?
Ne.Reakce dalších kandidujících subjektů přinesu v následujících článcích.
Pokud je obdržím.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Pavel Král Pavel Král | E-mail | 15. října 2013 v 21:23 | Reagovat

Dobrý den,

díky za úsilí, které zde odvádíte a doufám, že tyto informace pomůžou alespoň některým lidem k výběru strany, která si pak bude třeba celé 4 roky dělat co chce :-? . Doufejme, že zhoršením celkové situace v ČR se občané této země rozhoupají k aktivitě.

2 Trapný autor i "blog" Trapný autor i "blog" | 16. října 2013 v 10:32 | Reagovat

Trapný autor i "blog". Tyhle otázky i odpovědi jsou zkopírované z volebnikalkulacka.cz, otázky si stranám samozřejmě neposílal ty (resp. odpovědi si nedostal ty). Rádoby provokativní blog, plný dezinformací, demagogie a populismu. Jediné plus je, že se (nijak výrazně) nestraníš k žádné straně. I když...

3 Honza Honza | Web | 16. října 2013 v 10:46 | Reagovat

[2]: Volební kalkulačka není zdrojem otázek a už vůbec ne odpovědí... otázky jsou mnou položené a zaslané kandudujícím stranám, odpovědi mám tedy přímo od nich... což jsem i zde napsal... dokazovat to nehodlám... rozhodně ne tobě...

Jinak chápu, že jsou v naší společnosti jedinci, kteří budou vše zesměšňovat a vše popírat... a právě díky takovým je v naší zemi svinčík...

4 Jenda K. Jenda K. | 16. října 2013 v 10:51 | Reagovat

Ad "Trapný autor i "blog"" není pravda, že autor tohoto blogu nikomu nestraní. Vždyť je to okamurovec jak vyšitý!

5 Honza Honza | Web | 16. října 2013 v 11:02 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama