My jsme 99%!

7. března 2012 v 11:21 | Honza |  Výzvy a akce
15. ledna 2012 proběhla celosvětová protestní akce hnutí Occupy.
Bylo to na den výročí narození Martina Luthera Kinga (15. ledna 1929), který bojoval za práva černošské menšiny.
Následující projev zazněl na náměstí Stephansplatz ve Vídni.
Projev, který je výzvou pro všechny, kdož naslouchají:


"My jsme 99%!

My jsme ti, kteří své chlebíčky vydělávají prací,
my jsme ti, kteří jsou nezaměstnaní a kteří hledají práci,
my jsme ti, kteří jsou nemocní a kteří nemohou pracovat,
my jsme ti, kteří na školách a univerzitách studují,
my jsme ti, kteří jsou v penzi a nahlížejí zpět na bohatý pracovní život.

My jsme 99%!

Určitě však nejsme příživníci, kteří profitují na finančních spekulacích s nulovým součtem, a to na úkor těch 99%. Na konci se řekne: "Too big to fail. Moc velké na ztroskotání" a těch 99% zaskočí, a to navzdory tomu, že akcionáři bank a pojišťoven si vypláceli po celá léta zisky a manažeři neuvěřitelně vysoké prémie.

To je nespravedlivé, a proto povstáváme, my, těch 99%.

Je sakramentsky nespravedlivé, když příjmy z práce jsou daněny 36,5% až 50% a příjmy z kapitálového vlastnictví jen 25%.

Je sakramentsky nespravedlivé, když několik málo jedinců nahromadí 99% kapitálového vlastnictví a těch 99% buďto běží v kolečku pro křečka až do skácení se, nebo v třetím, čtvrtém či pátém světě žije v chudobě či vyhladoví.

Je sakramentsky nespravedlivé, když přírodní zdroje našeho světa slouží především kapitálu.

Je sakramentsky nespravedlivé, když podniky ničí či ohrožují naší přírodu, a to jen proto, aby se maximalizoval zisk z kapitálového vlastnictví.

Je sakramentsky nespravedlivé, když jsou zvířata vyháněna z přirozených životních prostor nebo jsou týrána, a to pouze pro zisk z kapitálového vlastnictví.

To je nespravedlivé, a proto povstáváme, my, těch 99%.

V tomto smyslu jsme dnes na celém svět jako jedno celosvětové hnutí přišli do hlavních měst a na nejdražší místa světa, abychom nechali proplatit šek. Když společenství států dne 10. prosince 1948 vyhlásilo v Paříži Všeobecnou deklaraci lidských práv, podepsalo dlužní úpis, jehož dědictví by měl každý občan nastoupit. Tímto dlužním úpisem byl slib, že všichni lidi tvoří základ svobody, spravedlnosti a míru.

Dnes je zřejmé, že tento dlužní úpis nebyl splněn, ukazuje se dokonce, že se jednalo o nekrytý šek, který se vrátil s poznámkou "nedostatečné krytí".

Odmítáme uvěřit, že lidská práva jsou v úpadku. Odmítáme uvěřit tomu, že tu je nedostatečné krytí pro svobodu, spravedlnost a mír.

Je nyní na čase zrealizovat pro všechny lidi svobodu, spravedlnost a mír.

Nové tisíciletí není koncem, ale začátkem. Ti, kdo doufají, že těch 99% vypustí jen páru a bude nyní spokojeno, se ohromně mýlí a prožijí zlé probuzení. Na světě nebude klid ani mír. Revoluce bude tak dlouho otřásat základy mezinárodních a národních institucí, než společenství lidí bude na celém světě ovládáno svobodou, spravedlností a mírem.

Tato celosvětová revoluce je proces, společenskou změnou v rozměru, který tu ještě nebyl, a nesmíme připustit, aby náš společný kreativní protest degeneroval do fyzického násilí. Naše enormní síla nesmí vést k nedůvěře bohatých menšin či politických elit, ale k poznatku, že náš osud je nerozlučně spojen. Společně poznáme, že tu je nezávisle na hmotném blahobytu jen jedna spravedlnost.

Moderní hospodářství potřebuje k růstu díky novým technologiím pořád méně pracovních sil. V reakci na tento vývoj se pokoušejí politické a ekonomické elity práci, tedy nás lidi, podřídit kapitálu. Roste nezaměstnanost, klesá mzda a kupní síla, což zase škodí ekonomice. 205 milionů lidí je bez práce a 1,2 miliard lidí pracuje v chudobě.

To je nespravedlivé, a proto povstáváme, my, těch 99%.

Nebudeme mlčky přihlížet, jak politici slouží kapitálu.

Nebudeme mlčky přihlížet, jak kapitál zneužívá státní moc.

Nebudeme mlčky přihlížet, jak víra v boha je kapitálem a touhou po moci zneužívána.

Potřebujeme politiku, která slouží lidu.

Potřebujeme: Skutečnou demokracii teď!"

(zdroj: Indymedia ČR)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama